Ы.Дүкенұлының қобызы. Ағаш. Металл. ХІХ ғ.

Кобыз Ы.Дукенулы. Дерево. Металл. ХІХ в.

Kobyz (musician instrument) of  Dukcenuly. Wood. Metal. ХІХ с.