Зертханалық жұмыс №6. ERwin программасы: ДБ көлемін есептеу. «Қойма» ДБ бойынша есеп құру.

Жұмыстың мақсаты:

Erwin – де реализацияланған, ДБ-ның көлемін есептеу методикасын үйрену.

Тапсырма: Жобаланатын ДБ-ның  өлшемін есептеу

Жұмысты орындау реті

 1. ДБ параметрлерін есептеу тапсырмасы
 • ДБ физикалық (Physical) модельге ауыстыру
 • Tools | Volumetrics командасын орындаңыз. Volumetrics терезесінде ДБ өлшемі есептелетін параметрлер беріледі.
 • Тізімнен Table кестесін ерекшелеп, оған алғашқы (Initial), максимальды (Max) жолдар санын және бір айдағы жолдардың өсу (Grow By) санын беріңіз. Егер Max және Grow By параметрлері бірге қолданылса, кестенің өсуі, максимальды өлшемге жеткенде тоқтайды. Colunzn Properites кестесіне келесі қасиеттерді беріңіз: Avg width өрісінің ені мәліметтердің жіберілетін типіне және жолдардың күтлген орташа проценті Pct Null. Онда ағындағы өріс NULL мәнін қабылдайды.
 • СУБД-ға арналаған физикалық жадыны ұстанатын. Stroage тобында да дәл осы объектілер қабылданады.
 • Inchide Indexes тобында алғашқы (РК), сыртқы (ҒК), альтернативті (АК) кілттерге немесе инверсиялық кірістерге (ІЕ) құрылатын индекстерді көрсетіңіз.
 • Parameters белгісінде ДБ-ның өлшемін есептеуге қолданылатын қосымша параметрлерді тапсыру мүмкін.

Table Factor. ДБ-нда кестелерінде сақтауға шығыс құжаттарын көрсетеді.

Ivdex Factor. ДБ-нда индекстерді сақтауға арналған шығыс құжаттарын көрсетеді.

Row Overhead. Әр жолдағы байттар санын қосымша қайта есептеу үшін қолданылады.

Blob factor және Blob Block Size. Кестеден тыс физикалық Blob-колонкаларды қайта есептеу үшін қолданылады.

BytesPerChar. Жлдың типтің бір символын сақтауға арналған қажет байттар санын тапсыру үшін қолданылады. ASCII үшін – ол 1байт, ал UNICO DE үшін – 2 байт.

LogPercent – ДБ-дағы log – файлдардың өлшемін есептеу үшін қолданылады.

 1. Есеп беруді құру
 • Report белгісінде нәтижелі отчет құру үшін Options тобында есептеу жүргізілетін объектілер түрін таңдаңыз.
 • Time тобында уақыт интервалын көрсетіңіз;
 • Send to Dаta Browser батырнасын басыңыз;
 • Data Browser диологтық терезесінің жоғарғы бөлігінде, тізімнен Erwin Volume Reports:Table Calculations таңдаңыз.
 • Терезенің оң жақ бөлігінде отчеттің мазмұнын көруге болады.
 • Отчетті HTML форматында сақтаймыз. Ол үшін File/Export from Dota Browser диологтық терезесінде, Export Format өрісіндегі тізімнен HTML-ді таңдап және Export батырмасын басыңыз.

Erwin дe есеп құру

Жұмыс мақсаты:

 • Отчет түрлерін зерттеу.
 • Отчетті құру процедураларын игеру

Жұмысты орындау реті:

Erwinge отчеттерді құру үшін қарапайым және эффентілі қолданылатын құрылғы – Data Browser бар. Ол алдын ала анықталған есептерді орындауға, нәтижелерді сақтауға, құруға, экспорттауға және басып шығаруға мүмкіндік береді. Әр отчет жеке қалыпқа келтірілуі мүмкін, ондағы мәліметтер қайта сротталып, фильтрден өткізілуі мүмкін.

 • Data Browser диологтық терезесі. Орналасқан диалогтық терезесіндегі сол жақ жоғарғы бөлігінде есептер ағашы көрсетілген. Есептер папкаларға топтастырылған. Әр есеп бірнеше нәтижелі мәліметтер жинағын қосады. Олардың әрқайсысы есепті құру барысында генерацияланады. Ағаштың әр элементі: иконкамен белгіленген:
 • Папка
 • Есеп
 • Жөнделетін есеп
 • Нәтижелі мәліметтер жинағы
 • Көрсетілім
 • Жаңа есепті құру үшін File/New Erwin Report мәзіріндегі пунктін таңдаңыз
 • Шығарылған Reports диологтық терезесінде Name өрісіне есеп атын енгізіңіз.
 • Category өрісіндегі тізімнен есептің категориясын таңдаңыз.
 • Options белгісіндегі иерархиялық тізімнен есеп кіретін категорияны көрсетіңіз.
 • ОК батырмасын басыңыз. Есеп Data Browser диологтық терезесіндегі есептер тізіміне қосылады.
 • Құрылғылар тақтасындағы Execute Report батырмасын басып, есепті орындаңыз.
 • Есепті қайта жөндеу үшін қажет есепті белгілеп және контексттік мәзіріндегі Edit Report Format пунктін таңдаңыз. Шығарылған Report Format диалогтық терезесінде мәліметтерді іріктеу ретін өзгертуге болады.
 • Құрылған есеп үшін, контексттік мәзірінен Export Result Set пунктін таңдаңыз.

Нәтижелі мәліметтерді келесі форматтарға экспорттауға болады:

 • CSV – тексттік файл;
 • HTML
 • DDE – MS Word – қа немесе MS Excel –ге экспорт;
 • RPT win – арнайы есептер генераторына экспорт;
 • Форматталған соң және нәтижелі мәліметтер жинағын қалыпқа келтіру үшін оны атаулы көрсетілім түрінде сақтауға болады. Ол үшін құрылғылар тақтасынан батырманы басу қажет. Save View диалогында көрсетілім атауын және анықтамасын көрсету қажет. ОК батырмасын басқаннан соң көрсетілім есептер тізіміне қосылады.
 • ТАПСЫРМА
 • Келесі есептерді құрыңыз: барлық маңыздар және атрибуттар есептері, байланыс есептері; Алынған есеп берулерді HTML форматында сақтау.
 • ModelValidation категориясынан жаңа есепті құрыңыз. Оған моделдер коррекциясының барлық операцияларын беру керек. Есепті көрсетілім түрінде сақтаңыз.