Лабораторная работа №1. Деректердің анықталуы. Қоймадағы тауарлар қозғалысы мысалында пәндік аймақты және қарастырылатын тапсырмалардың функцияларын сипаттау. Пайдаланушы талаптарын анықтау.

Мақсаты: деректер базасына қойылатын талаптарды анықтауды үйрету

Тапсырма:

— БҚ құруға талаптардыңстандартты  құрылымымен таныстыру;

— Қоймалық есепке алу ДБ талаптарды құру .

Теориялық мәліметтер

IEEE 830 стандарты  бойынша талаптар құрылымы

Кіріспе

 • Мақсаты
 • терминдер
 • қолданушылар
 • жоба масштабы
 • қайнар көздеріне сілтеме

Жалпы сипаттамасы

 • өнімді көру
 • өнімнің функционалдығы
 • қолданушылар топтары және мінездемелері
 • операциялық жүйе
 • шектеулер, ережелер және стандарттар
 • қолданушыға құжаттамалар

Жүйенің функционалдығы

 • Функционалды блок X (таких блоков может быть несколько)
 • Сипаттама және приоритет
 • байланыстары, алгоритмдері
 • Функционалдық талаптары

Сыртқы интерфейсіне талаптары

 • Қолданушы интерфейсі
 • Бағдарламалық интерфейс
 • Жабдықтар интерфейсі
 • Байланыс және коммуникация интерфейсі

Функционалдық емес талаптар

 • өнімділігіне талаптар
 • деректердің сақталуына талаптар
 • бағдарламалық қамтаманың сапасының критерийлері
 • жүйе қауіпсіздігіне талаптар

Басқа талаптары

 • Глоссарий
 • Модели процессов и предметной области и другие диаграммы
 • Приложение В: Список ключевых задач